Care Team – en seriös och trygg samarbetspartner

Med Care Team får du som är verksam inom äldreomsorgen en flexibel och mycket kostnadseffektiv lösning med sjuksköterskor och paramedicinare. Vi har lång erfarenhet av att erbjuda sjuksköterskepatruller och rehabiliteringspersonal som hjälper dig att öka tryggheten på din enhet.

Vi vet vad som krävs när det gäller trygga lösningar med vana medarbetare. Vi strävar hela tiden efter att skapa bra och hållbara lösningar och vi finns alltid tillgängliga för personlig och snabb återkoppling.

Sjuksköterskepatruller

Care Team täcker era behov av sjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. Våra sköterskor har hög kompetens, lång erfarenhet och är vana att arbeta inom äldreomsorgen. Alla våra sjuksköterskor är fast anställda vilket garanterar du får kontinuitet i din verksamhet och inte minst trygghet för personalen, de boende och deras anhöriga.

Rehabiliteringsteam

Care Teams rehabiliteringsteam består av arbetsterapeuter och sjukgymnaster som stödjer din personal för att integrera rehabinsatserna i den övriga omsorgsarbetet. Vårdtagaren blir mindre beroende av hjälp från andra, kan bestämma mer själv och därmed öka sin livskvalitet. Det betyder också att arbetsbelastningen för din personal minskar.

Det är enkelt och tryggt att samarbeta med oss på Care Team. Allt vi gör styrs av fyra ledord: kvalitet, pålitlighet, ansvar och respekt.

Höga krav på personalen

Vi är noggranna i allt vi gör, inte minst i vår rekryteringsprocess. Det handlar förstås om kunskap och kompetens hos varje individ, vilket vi når genom personliga intervjuer, noggranna kontroller, utbildning och kompetensutveckling.

Men det handlar också om bredd och djup, så att vi har kapacitet och flexibilitet för att alltid hitta rätt person och team, som smidigt smälter in verksamheten, till varje kund och uppdrag. Det handlar också om att det är ett och samma team som kommer för att ge dig kontinuitet. Vår personal har minst två års yrkeserfarenhet och är noga utvalda.

Vi brukar säga att vi lånar ut det bästa vi har.

En stark kvalitetskedja

Förtroendet från både sköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och kunder bygger inte enbart på våra kunskaper om vårdens villkor. Det handlar om en lång kedja där varje länk innehåller kvalitet och noggrannhet. Från den omsorgsfulla urvalsprocessen och tydliga avtal.

 

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.