Berika ditt yrkesliv

Välkommen till en trygg och trevlig gemenskap och där du får större frihet att välja själv i ditt liv. Frihet, självständighet och trygghet är själva meningen med att jobba för Care Team. Samtidigt har du en trygg anställning, intressanta uppdrag och en konkurrenskraftig lön. Målet med ditt arbete är naturligtvis att göra det bästa för dina patienter. Därför ser vår engagerade och glada personal till att göra din vardag så enkel som möjligt.

Rehabiliteringsteam

Som arbetsterapeut eller sjukgymnast i Care Team ansvarar du för insatser på flera enheter och samordnar rehabarbetet tillsammans med personal, boende och anhöriga. Det betyder att du har nytta av din yrkeskunskap och flexibilitet, och din förmåga att prioritera och att handleda personal. Fyll gärna i intresseanmälan så återkommer vi till dig inom kort.

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.