Care Team erbjuder träning efter stroke med en personlig tränare (PT)

 

Den personliga tränaren:

  • är legitimerad sjukgymnast eller arbetsterapeut
  • analyserar dina specifika behov och förutsättningar
  • tar fram ett personligt och skräddarsytt träningsprogram
  • kommer hem och hjälper dig i ditt hem.

Varför behövs personlig träning med PT?

Erfarenheten visar att den som drabbats av stroke behöver kvalificerad trän­ing för att återhämta sina funktioner. Med en stroke­PT ökar dina chanser att komma tillbaka till samma livsbetingelser som tidigare. Målet är förbättrad fysisk status och ökad livskvalitet. För att ge bästa resultat behöver tränin­gen göras i rätt tid och med stöd av professionell person som ger en adekvat stimulans.

EXEMPEL PÅ TRÄNING

Care Team erbjuder en PT för fysisk och vardagsnära träning, eller en kombi­nation av bådadera.

VAD ÄR KOSTNADEN FÖR DIG?

Tjänsten kostar 595 kr per timme och betalas via faktura som sänds till dig. Du bör kolla om du har en försäkring som täcker denna kostnad.

VILL DU VETA MER OM ERBJUDANDET?

Välkomna att kontakta Maria Holmqvist på Care Team om du eller dina närstående vill veta mer om erbjudandet.

Maria Holmqvist

tfn 0733-28 26 66

 

 

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.