Det självklara valet

Vi på Care Team arbetar med att förse äldreomsorgen med sjuksköterskepatruller under helger, kvällar och nätter. Vi har också ambulerande rehabiliteringsteam med arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med att ge den boende en fungerande vardag.

Vår styrka är vår långa erfarenhet och kompetens. Som företag är vi stora, starka och växer vidare. Vi levererar med hög och säker kvalitet, med snabb och personlig service. Vi erbjuder frihet, omväxling och spännande uppdrag. Vi på Care Team är lyhörda och noggranna har en smidig, glad och trygg administration. Care Team är det självklara valet för både dig som är anställd och för dig som är kund.

Vår verksamhet

Care Team Scandinavia AB bedriver två verksamheter. Dels tillhandahåller vi ambulerande sjuksköterskor kvälls, helg och nattetid inom äldreomsorgen i Stockholmsområdet, Östergötland samt Skåne och dels ett rehabiliteringsteam i Stockholmsområdet samt Uppsala.

Rehabteamet arbetar konsultativt med fokus på att tillvarata den boendes egna resurser för att få en fungerande vardag. Vi erbjuder även utbildningar till personal och studenter inom vård- och omsorg.

Etik och värderingar

Care Teams verksamhet präglas av etisk medvetenhet och en etikpolicy. Företagspolicyn bygger på fyra värden: kvalitet, pålitlighet, ansvar och respekt. Dessa värden är framtagna i samarbete med medarbetare och ledning. Målet med en fungerande företagsetik är att normer och handlingsregler är vägledande i arbetet samt att mål och strategier är klara för medarbetare.

Care Team ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea har över 450 enheter i Sverige och Norge och ca 14 000 medarbetare.

Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida och Lära samt en bemanningssektor med flera varumärken är verksamhetsområden. Ambea bedriver också verksamhet i Norge.

Mer information om Ambea, hittar du på Ambea.se. Information på engelska finns på Ambea.com.

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.

 

Att arbeta för Care Team är ett stimulerande, självständigt och omväxlande
arbete. Stimulerande då jag ofta måste fatta snabba beslut då det oftast är i
akuta situationer personal kontaktar mig.  Tillfredsställande att kunna hjälpa
o stötta både personal o vårdtagare.

 

Att arbeta för Careteam innebär att jag arbetar självständigt under ansvar. Vi har bra hjälpmedel och bra rutiner. Samarbetet med jourläkarena är mycket bra. Rutinerna fungerar väl vilket innebär att vi kan utföra ett bra arbete som våra patienter, kunder och personal är nöjda och känner sig trygga med.
Bilarna är mycket bra och kontoret i ligger centralt och är bra utrustat.